COMMISSIONS WORKS / UTSMYKKING / INNKJØP

Growth, acrylic on linen on wood, Molde Cathedral 2007

Growth, Molde Cathedral

Transformation, 30x40 cm . Innkjøpt Sandnes kommune, 2008

Aktivitetshuset i Sunndal, Møre og Romsdal, acrylic on linen, 2011

Acrylic on linen, 200x200cm

Detail

Aktivitetshuset i Sunndal, Møre og Romsdal

Aktivitetshuset i Sunndal, Møre og Romsdal

Aktivitetshuset i Sunndal, Møre og Romsdal

DPS Molde Knausensenteret
allmenpsykiatrisk poliklinikk,
Møre og Romsdal, 2009

DPS Molde Knausensenteret ,
acrylic on linen, 123x123 cm, 2009

DPS Molde Knausensenteret, 2009

Unpredictable, 197x202 cm, acrylic on linen
Charles og de, Sandnes, Norway, 2013

Unpredictable, 297x202 cm, acrylic on linen

Detail